Selasa, 31 Ogos 2010

KESAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR

Pengenalan

1.0 Pencemaran Udara


1.1 Pengenalan Kepada Pencemaran Udara

1.2 Kesan-kesan Pencemaran Udara

1.2.1 Kesan terhadap Kesihatan Manusia

1.2.2 Kesan Terhadap Tumbuh-tumbuhan

1.2.3 Kesan Terhadap Haiwan

1.2.4 Kesan Terhadap Bahan

1.2.5 Kesan Terhadap Lapisan Ozon

1.2.6 Kejadian Hujan Asid

1.2.7 Kesan Rumah Hijau dan Pemanasan Global

1.2.8 Kesan Terhadap Atmosfera


2.0Pencemaran Air


2.1 Pengenalan Kepada Pencemaran Air

2.2 Kesan-Kesan Pencemaran Air

2.2.1 Kesan Terhadap Kesihatan Manusia

2.2.2 Kesan Kepada Kualiti Air

2.2.3 Mengurangkan Kandungan Oksigen Terlarut

2.2.4 Sistem Air Bawah Tanah Tercemar

2.2.5Banjir

2.2.6 Kemusnahan Hidupan Akuatik


3.0 Pencemaran Tanah


3.1 Pengenalan Kepada Pencemaran Tanah

3.2 Kesan-Kesan Pencemaran Tanah

3.2.1 Tanah Beracun

3.2.2 Penyebaran Kuman-Kuman Penyakit

3.2.3 Kerosakan Tanah dan Kualitinya

3.2.4 Tanah Gersang

3.2.5 Membunuh Haiwan Bawah Tanah

3.2.6 Hakisan Tanah


4.0 Pencemaran Bunyi


4.1 Pengenalan Kepada Pencemaran Bunyi

4.2 Kesan-Kesan Pencemaran Bunyi

4.2.1 Menggangu Persekitaran

4.2.2 Masalah Kepada Pendengaran Manusia


Penutup

Rujukan

Tiada ulasan:

Catat Ulasan