Rabu, 12 September 2012

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2012

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR
(TRIAL PMR 2012)

 GEOGRAFI 2012

1.   PERLIS
2.   KEDAH
3    PERAK
4.   SELANGOR
5.   NEGERI SEMBILAN
6.   MELAKA
7.   PAHANG
8.   KELANTAN
9.   TERANGGANU
10. SARAWAK
11. SBP
12. PULAU PINANG
13. JOHOR
14. SABAH
15. WILAYAH PERSEKUTUAN
15. MRSM

Ahad, 5 Ogos 2012

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2012

KEDAH 2012
- Bahasa Inggeris K1
- Bahasa Inggeris K2
- Matematik K2
- Sains K2
- Pendidikan Islam
- Kemahiran Hidup 1
- Kemahiran Hidup 2
- Kemahiran hidup 3
- Bahasa Arab

Terangganu

Kelantan
- Bahasa Melayu K1
- Bahasa Melayu K2
- Bahasa Inggeris K1
- Bahasa Inggeris K2
- Matematik K1
- Matematik K2
- Sains K1
- Sains K2
- Pendidikan Islam
- Sejarah
- Geografi
- Kemahiran Hidup 1
- Kemahiran Hidup 2
- Kemahiran hidup 3
- Bahasa Arab

Perlis
- Bahasa Melayu K1
- Bahasa Melayu K2
- Bahasa Inggeris K1
- Bahasa Inggeris K2
- Matematik K1
- Matematik K2
- Sains K1
- Sains K2
- Pendidikan Islam
- Sejarah
- Geografi
- Kemahiran Hidup 1
- Kemahiran Hidup 2
- Kemahiran hidup 3
- Bahasa Arab

Pulau Pinang
- Bahasa Melayu K1
- Bahasa Melayu K2
- Bahasa Inggeris K1
- Bahasa Inggeris K2
- Matematik K1
- Matematik K2
- Sains K1
- Sains K2
- Pendidikan Islam
- Sejarah
- Geografi
- Kemahiran Hidup 1
- Kemahiran Hidup 2
- Kemahiran hidup 3
- Bahasa Arab

Perak
- Bahasa Melayu K2
- Bahasa Inggeris K1
- Bahasa Inggeris K2
- Matematik K1
- Matematik K2
- Sejarah
- Geografi
- Kemahiran Hidup 1
- Kemahiran Hidup 2
- Kemahiran hidup 3
- Bahasa Arab

Selangor
- Bahasa Inggeris K1
- Bahasa Inggeris K2
- Matematik K1
- Matematik K2
- Sains K1
- Sains K2
- Pendidikan Islam
- Sejarah
- Geografi
- Kemahiran Hidup 1
- Kemahiran Hidup 2
- Kemahiran hidup 3
- Bahasa Arab

Melaka
- Bahasa Melayu K1
- Bahasa Melayu K2
- Bahasa Inggeris K1
- Bahasa Inggeris K2
- Matematik K1
- Matematik K2
- Sains K1
- Sains K2
- Pendidikan Islam
- Sejarah
- Geografi
- Kemahiran Hidup 1
- Kemahiran Hidup 2
- Kemahiran hidup 3
- Bahasa Arab

Negeri Sembilan
- Bahasa Melayu K1
- Bahasa Melayu K2
- Bahasa Inggeris K1
- Bahasa Inggeris K2
- Matematik K1
- Matematik K2
- Sains K1
- Sains K2
- Pendidikan Islam
- Sejarah
- Geografi  .................                 geografi
- Kemahiran Hidup 1
- Kemahiran Hidup 2
- Kemahiran hidup 3
- Bahasa Arab

Johor
- Bahasa Melayu K1
- Bahasa Melayu K2
- Bahasa Inggeris K1
- Bahasa Inggeris K2
- Matematik K1
- Matematik K2
- Sains K1
- Sains K2
- Pendidikan Islam
- Sejarah
- Geografi
- Kemahiran Hidup 1
- Kemahiran Hidup 2
- Kemahiran hidup 3
- Bahasa Arab

Pahang
- Bahasa Melayu K1
- Bahasa Melayu K2
- Bahasa Inggeris K1
- Bahasa Inggeris K2
- Matematik K1
- Matematik K2
- Sains K1
- Sains K2
- Pendidikan Islam
- Sejarah
- Kemahiran Hidup 1
- Kemahiran Hidup 2
- Kemahiran hidup 3
- Bahasa Arab

Sarawak
- Bahasa Melayu K1
- Bahasa Melayu K2
- Bahasa Inggeris K1
- Bahasa Inggeris K2
- Matematik K1
- Matematik K2
- Sains K1
- Sains K2
- Pendidikan Islam
- Sejarah
- Geografi
- Kemahiran Hidup 1
- Kemahiran Hidup 2
- Kemahiran hidup 3
- Bahasa Arab

Sabah
- Bahasa Melayu K1
- Bahasa Melayu K2
- Bahasa Inggeris K1
- Bahasa Inggeris K2
- Matematik K1
- Matematik K2
- Sains K1
- Sains K2
- Pendidikan Islam
- Sejarah
- Geografi
- Kemahiran Hidup 1
- Kemahiran Hidup 2
- Kemahiran hidup 3
- Bahasa Arab

MRSM
- Bahasa Melayu K1
- Bahasa Melayu K2
- Bahasa Inggeris K1
- Bahasa Inggeris K2
- Matematik K1
- Matematik K2
- Sains K1
- Sains K2
- Pendidikan Islam
- Sejarah
- Geografi
- Kemahiran Hidup 1
- Kemahiran Hidup 2
- Kemahiran hidup 3
- Bahasa Arab

SBP

Selasa, 31 Julai 2012

2.4 Kepentingan Sungai Di Malaysia

1. Pengangkutan dan perhubungan
2. Penjanaan Kuasa Hidro Elektrik
3. Sumber air kepentingan Domestik
4. Rekreasi
5. Dataran dan Delta Aluvium

2.3 Profil Rentas Sungai

Bentuk-bentuk Bumi Profil Rentas Sungai
1. Air Terjun
2. Jeram
3. Susuh Bukit Berpanca
4. Dataran Banjir

2.1 Pola Saliran Di Malaysia

Rajah 1 : Pola Jejari / Sepunca


Pola jejari terbentuk apabila sungai-sungai mengalir keluar dari satu punca ke semua arah. Punca sungai-sungai ini adalah dari kemuncak tanah tinggi atau sebuah tasik di tanah tinggi. Contohnya sungai-sungai du Gunung Kinabalu.
Rajah 2 : Pola Selari

Rajah 3 : Pola Ranting


Pola ranting terbentuk di lembangan sungai yang mempunyai struktur batuan yang sama keras. Pola ini kelihatan seperti pokok yang mempunyai batang, dahan dan ranting. Contohnya Sungai Kinabatangnan dan Sungai Kelantan.

Rajah 4 : Pola Jejala


Pola jejala terdiri daripada beberapa cawangan sungai utama. Cawangan-cawangan ini mempunyai banyak anak sungai kecil dan pendek. Anak-anak sungai ini mengalir bersudut tepat memasuki cawangan-cawangan. Pola jejala terbentuk di kawasan hulu yang mempunyai lapisan batuan keras berselang-seli dengan batuan lembut. Contohnya, Sungai Perak.

Selain itu, terdapat beberapa pola saliran lagi, iaitu pola sejajar, pola setumpu dan pola bersirat.


Pola sejajar terbentuk apabila anak-anak sungai mengalir dan bercantum dengan sungai utama secra selari. Pola sungai seperti ini dapat ditemui di kawasan yang bercerun curam seperti di Sungai Sittang, Myanmar.


Pola Setumpu terdapat di kawasan tanah rendah. Pola ini terbentuk apabila sungai mengalir masuk ke kawasan paya atau tasik. Contohnya Tasik bera, Pahang. Sungai-sungai di Tasik Bera adalah satu-satunya pola saliran setumpu di Malaysia.


Pola Bersirat dapat ditemui di kawasan delta dan dataran banjir. Pola ini terbentuk apabila aliran sungai menjadi pelahan kerana memasuki kawasan tanah pamah. Jenis saliran ini banyak mempunyai alur sungai yang bersirat atau berjalur antara satu dengan yang lain. Contoh sungai-sungai yang mengalir di Delta Mekong, Delta Nil dan Dataran Ganges.

2.2 Profil Panjang Sungai


BENTUK MUKA BUMI PROFIL PANJANG SUNGAI
1. Likuan Sungai
2.Tasik Ladam
3. Likuan Terpenggal