Selasa, 16 Ogos 2011

SIRI-SIRI TANAH KUMPULAN 2
Tanah terbentuk dari batuan endapan dan batuan metamorfik bergred rendah

SIRI APEK
Klasifikasi Tanah:
USDA Soil Taxonomy: Aquic Hapludult, fine loamy, kaolinitic, isohyperthermic.
FAO / UNESCO Legend: Haplic Acrisol.
Sifat-sifat utama tanah:Putih (5Y 8/1, 8/2); sedikit arau merah kuning (7.5YR 6/6, 6/8); lom lempung berpasir halus, berstruktur blok bersegi dan prisma, saiz sedang hingga kasar, gred sederhana ke kuat; agak teguh ke teguh; sederhana dalam; agak tak sempurna salir; terdapat di terain berombak hingga curam; keupayaan pertukaran kation 5 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes tinggi; horizon diagnosis kandik.
Halangan tanah:
Kecerunan: Sederhana hingga sangat serius.
Kedalaman ke lapisan padat: Sederhana
Saliran: Sederhana.
Ketidakseimbangan nutrien: Sederhana.

Kumpulan 2
Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:Terain berombak : 3t(cdGn); Terain berbukit : 4Gt(cdn); Terain curam : 5G(t)
Kesesuaian tanaman:Kelapa sawit, koko, getah, kelapa, buah-buahan dan tanaman jangka pendek.
Pengurusan:- Pembinaan teres yang sesuai dan penanaman tanaman penutup bumi untuk kawalan hakisan tanah.- Pembajaan yang sempurna.- Pemuliharaan kelembapan dengan sungkupan.- Pengairan terutamanya dalam musim kemarau.- Penggunaan bahan organik untuk mempertingkatkan daya pegangan nutrien dan air, dan membaiki struktur tanah.
Taburan:Johor, Pahang dan Terengganu.

SIRI BATU ANAM
Klasifikasi Tanah:
USDA Soil Taxonomy:Aquic Paleudult, clayey, mixed, isohyperthermic.
FAO / UNESCO Legend: Heplic Acrisol
Sifat-sifat utama tanah:
Kelabu muda (10YR 7/1, 7/2) ke putih (10YR 8/1, 8/2); agak banyak arau kuning coklat merah (2.5Y 6/4) dan sedikit arau kuning merah (5YR 5/6); lempung ke lempung berlodak; berstruktur blok bersegi dan prisma, saiz sedang hingga kasar, gred kuat; teguh; sederhana dalam ke bahan induk; agak tak sempurna salir; terdapat di terain beralun hingga berombak; keupayaan pertukaran kation < 5-10 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis argilik.


Kumpulan 2
Halangan tanah:
Kecerunan: Kecil hingga sederhana.
Kedalaman ke lapisan padat: Serius.
Saliran: Sederhana.
Ketidakseimbangan nutrien: Sederhana.
Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:Terain beralun : 3t (cdn); Terain berombak : 3t (cdGn)
Kesesuaian tanaman:Kelapa sawit, koko, getah, kelapa, buah-buahan dan tanaman jangka pendek.
Pengurusan:- Pembinaan teres yang sesuai dan penanaman tanaman penutup bumi untuk kawalan hakisan tanah.- Pembajaan yang sempurna.- Pemuliharaan kelembapan dengan sungkupan.- Pengairan terutamanya dalam musim kemarau.- Penggunaan bahan organik untuk mempertingkatkan daya pegangan nutrien dan air, dan membaiki struktur tanah.
Taburan:Johor, Negeri Sembilan dan Pahang.

SIRI BATU LAPAN
Klasifikasi Tanah:
USDA Soil Taxonomy:Plinthic Hapludult, clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic.
FAO / UNESCO Legend: Plinthic Acrisol.
Sifat-sifat utama tanah:
Kuning coklat (10YR 6/6, 6/8) ke coklat kuning (10YR 5/4, 5/6, 5/8); agak banyak arau merah (2.5YR 4/6); lempung berpasir halus, berstruktur blok subsegi, saiz sedang, gred sederhana; peroi ke teguh; sederhana dalam; lapisan yang mengandungi serpihan syal berlaterit (laterised shale fragments) antara 50-100 sm; salir; terdapat di terain berombak hingga curam; keupayaan pertukaran kation 5-10 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis argilik.
Halangan tanah:Kumpulan 2
Kecerunan : Sederhana hingga sangat serius.
Kedalaman ke lapisan padat : Sederhana.
Ketidakseimbangan nutrien : Sederhana.
Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:Terain berombak : 2cGnr; Terain berbukit : 3G(cnr); Terain curam : 5G
Kesesuaian tanaman:Kelapa sawit, koko, getah, kelapa, buah-buahan dan tanaman jangka pendek.
Pengurusan:- Pembinaan teres yang sesuai dan penanaman tanaman penutup bumi untuk kawalan hakisan tanah.- Pembajaan yang sempurna.- Pemuliharaan kelembapan dengan sungkupan.- Pengairan terutamanya dalam musim kemarau.- Penggunaan bahan organik untuk mempertingkatkan daya pegangan nutrien dan air.
Taburan:Kedah, Negeri Sembilan, Pahang dan Johor.


SIRI BUNGOR
Klasifikasi Tanah:
USDA Soil Taxonomy:Typic Paleudult, Clayey, kaolinitic, isohyperthemic
FAO / UNESCO Legend: Haplic Acrisol.
siri Bungor patutnya ditulis "clayey, kaolinitic, isohyperthemic, Typic Paleudult". bukan Typic Paleudult, clayey, kaolinitic, isohyperthemic.
Sifat-sifat utama tanah: Kuning coklat (10YR 6/6, 6/8) ke coklat kuning (10YR 5/4, 5/6, 5/8); lempung berpasir halus; berstruktur blok subsegi, saiz halus hingga sedang, gred lemah ke sederhana; peroi; dalam; salir, terdapat di terain beralun hingga curam; keupayaan pertukaran kation < 5 cmol (+) seklilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis argilik.
Halangan tanah:
Kecerunan: Kecil hingga sangat serius.
Ketidakseimbangan nutrien: Sederhana.

Kumpulan 2
Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:Terain beralun: 2n(G); Terain berombak: 2Gnt; Terain berbukit : 3G(nt); Terain curam: 5G
Kesesuaian tanaman:Kelapa sawit, koko, getah, kelapa, buah-buahan dan tanaman jangka pendek.
Pengurusan:- Pembinaan teres yang sesuai dan penanaman tanaman penutup bumi untuk kawalan hakisan tanah.- Pembajaan yang sempurna.- Pemuliharaan kelembapan dengan sungkupan.- Pengairan terutamanya dalam musim kemarau.- Penggunaan bahan organik untuk mempertingkatkan daya pegangan nutrien dan air.
Taburan:Di seluruh Semenanjung Malaysia.

SIRI CHAT
Klasifikasi Tanah:
USDA Soil Taxonomy:Acrudoxie Paleudult, clayey, kaolinitic, isohyperthermic.
FAO / UNESCO Legend: Haplic Acrisol.
Sifat-sifat utama tanah: Kuning coklat (1-YR 6/6, 6/8) ke coklat pekat (7.5YR 4/6, 5/6, 5/8); lempung berat; berstruktur blok subsegi, saiz halus hingga sedang; gred lemah ke sederhana; peroi; dalam; salir; terdapat di terain beralun hingga curam; keupayaan pertukaran kation < 5 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis argilik.
Halangan tanah:
Kecerunan: Kecil hingga sangat serius.
Ketidakseimbangan nutrien: Sederhana.
Kumpulan 2
Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:Terain beralun : 2nt(G); berombak : 2Gnt; Terain berbukit : 3G(nt); Terain curam : 5G
Kesesuaian tanaman:Kelapa sawit, koko, getah, kelapa, buah-buahan dan tanaman jangka pendek.
Pengurusan:- Pembinaan teres yang sesuai dan penanaman tanaman penutup bumi untuk kawalan hakisan tanah.- Pembajaan yang sempurna.- Pemuliharaan kelembapan dengan sungkupan.- Pengairan terutamanya dalam musim kemarau.- Penggunaan bahan organik untuk mempertingkatkan daya pegangan nutrien dan air.
Taburan:Daerah Lipis, Pahang dan Jajahan Kuala Krai, Kelantan.

SIRI DURIAN
Klasifikasi Tanah:
USDA Soil Taxonomy:Plinthaquic Paleudult, clayey, mixed, isohyperthermic.
FAO / UNESCO Legend: Ferric Acrisol.
Sifat-sifat utama tanah:
Coklat kuning (10YR 5/4, 5/6, 5/8); agak banyak arau merah (2.5YR 4/6) pada kedalaman 70 sm dan bawah; lempung berlodak; berstruktur blok subsegi dan bersegi, saiz sedang hingga kasar, gred sederhana ke kuat; teguh; sederhana dalam; lapisan saprolit di antara 50 dan 100 sm; sederhana salir; terdapat di terain beralun hingga curam; keupayaan pertukaran kation 5-10 (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis argilik.
Halangan tanah:

Kumpulan 2
Kecerunan: Kecil hingga sangat serius.
Kedalaman ke lapisan padat: Sederhana.
Ketidakseimbangan nutrien: Sederhana.
Tekstur dan struktur: Serius.
Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:Terain beralun : 3t (cn); Terain berombak : 3t(cGn); Terain berbukit : 4Gt(cn); Terain curam : 5G
Kesesuaian tanaman:Kelapa sawit, koko, getah, kelapa, buah-buahan dan tanaman jangka pendek.
Pengurusan:- Pembinaan teres yang sesuai dan penanaman tanaman penutup bumi untuk kawalan hakisan tanah.- Pembajaan yang sempurna.- Pemuliharaan kelembapan dengan sungkupan.- Pengairan terutamanya dalam musim kemarau.- Penggunaan bahan organik untuk mempertingkatkan daya pegangan nutrien dan air.
Taburan:Johor, Kelantan, Negeri Sembilan dan Pahang.

SIRI KEDAH
Klasifikasi Tanah:
USDA Soil Taxonomy:Ruptic-Lithic-Enthic Hapludult or Lithic Hapludult, fine loamy over fragmental, mixed, isohyperthermic.
FAO / UNESCO Legend: HaplicAcrisol, skeletic phase or Dystric Leptosol.
Sifat-sifat utama tanah:
Kuning coklat (10YR 6/6, 6/8) ke coklat kuning (10YR 5/4, 5/6, 5/8); lom lempung berbasir halus; berstruktur blok subsegi, saiz sedang, gred lemah ke sederhana; peroi; cetek; bulder batu pasir diantara 0 dan 50 sm; salir; terdapat di terain berombak hingga curam; keupayaan pertukaran kation < 5 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis argilik.
Halangan tanah:
Kumpulan 2
Kecerunan: Sederhana hingga sangat serius.
Kedalaman ke lapisasn padat: Serius.
Ketidakseimbangan nutrien: Sederhana.
Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:Terain berombak: 4cR(Gn); Terain berbukit: 4cGR(n); Terain curam: 5G(cR)
Kesesuaian tanaman:Getah, buah-buahan dan agroperhutanan.
Pengurusan:- Pembinaan teres yang sesuai dan penanaman tanaman penutup bumi untuk kawalan hakisan tanah.- Pembajaan yang sempurna.- Pemuliharaan kelembapan dengan sungkupan.- Pengairan terutamanya dalam musim kemarau.- Penggunaan bahan organik untuk mempertingkatkan daya pegangan nutrien dan air.
Taburan:Di seluruh Semenanjung Malaysia.


SIRI KEMUNING
Klasifikasi Tanah:
USDA Soil Taxonomy:Typic Paleudult, clayey, kaolinitic, isohyperthermic.
FAO / UNESCO Legend: Haplic Acrisol
Sifat-sifat utama tanah:
Coklat coklat buah zaitun (2.5Y 4/4) ke buah zaitun (5Y 5/3, 5/4, 5/6, 4/3, 4/4); lempung berpasir halus; berstruktur blok subsegi, saiz sedang hingga kasar; gred sederhana; peroi ke agak teguh; sederhana dalam; sederhana salir; terdapat di terain berombak hingga curam; keupayaan pertukaran kation < 5-10 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis argilik.
Halangan tanah:
Kumpulan 2
Kecerunan: Sederhana hingga sangat serius.
Kedalaman ke lapisan padat: Sederhana.
Saliran: Kecil.
Ketidakseimbangan nutrien: Sederhana.
Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:Terain berombak : 2cGn(d) Terain berbukit : 3G (cn); Terain curam : 5G.
Kesesuaian tanaman:Kelapa sawit, koko, getah, kelapa, buah-buahan dan tanaman jangka pendek.
Pengurusan:- Pembinaan teres yang sesuai dan penanaman tanaman penutup bumi untuk kawalan hakisan tanah.- Pembajaan yang sempurna.- Pemuliharaan kelembapan dengan sungkupan.- Pengairan terutamanya dalam musim kemarau.- Penggunaan bahan organik untuk mempertingkatkan daya pegangan nutrien dan air.
Taburan:Johor, Kelantan, Perak dan Pahang.


SIRI KUAH
Klasifikasi Tanah:
USDA Soil Taxonomy:Typic Hapludult, clayey over fragmental, mixed, isohyperthermic.
FAO / UNESCO Legend: Skeletic phase.
Sifat-sifat utama tanah:
Coklat kuning (10YR 5/4, 5/6, 5/8) hingga ke kuning coklat (10YR 6/6, 6/8); lempung berpasir halus; berstruktur blok subsegi, saiz halus hingga sedang; gred sederhana; peroi hingga agak teguh; cetek; salir; terdapat di terain berombak hingga curam; keupayaan pertukaran kation 5-10 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis argilik.

Kumpulan 2
Halangan tanah:
Kecerunan: Sederhana hingga sangat serius.
Kedalaman ke lapisan padat: Sederhana.
Ketidakseimbangan nutrien: Sederhana.
Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:Terain berombak : 4ct(Gn); Terain berbukit : 4cGt(n); Terain curam : 5G(ct).
Kesesuaian tanaman:Getah, buah-buahan dan agroperhutanan.
Pengurusan:- Pembinaan teres yang sesuai dan penanaman tanaman penutup bumi untuk kawalan hakisan tanah.- Pembajaan yang sempurna.- Pemuliharaan kelembapan dengan sungkupan.- Pengairan terutamanya dalam musim kemarau- Mengganti dengan tanah tanpa batu.- Lubang tanaman lebih besar dan dalam..- Penggunaan bahan organik untuk mempertingkatkan daya pegangan nutrien dan air
Taburan:Di seluruh Semenanjung Malaysia.


SIRI MARANG
Klasifikasi Tanah:
USDA Soil Taxonomy:Typic Kandiudult, fine loamy, kaolinitic, isohyperthermic.
FAO / UNESCO Legend: Haplic Acrisol.
Sifat-sifat utama tanah:
Kuning pucat (2.5YR 7/4, 8/4 dan 5Y 7/3, 7/4, 8/3, 8/4); sedikit arau kuning merah (5YR 6/6); lom lempung berpasir halus; berstruktur blok subsegi, saiz sedang hingga kasar; gred sederhana; agak teguh; sederhana dalam; sederhana salir; terdapat di terain berombak hingga curam; keupayaan pertukaran kation < 5 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis kandik.
Halangan tanah:

Kumpulan 2
Kecerunan: Sederhana hingga sangat serius.
Kedalaman ke lapisan padat: Sederhana.
Saliran: Kecil.
Ketidakseimbangan nutrien: Sederhana.
Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:Terain berombak : 2cdGn; Terain berbukit: 3G(cdn); Terain curam : 5G.
Kesesuaian tanaman:Kelapa sawit, koko, getah, kelapa, buah-buahan dan tanaman jangka pendek.
Pengurusan:- Pembinaan teres yang sesuai dan penanaman tanaman penutup bumi untuk kawalan hakisan tanah.- Pembajaan yang sempurna.- Pemuliharaan kelembapan dengan sungkupan.- Pengairan terutamanya dalam musim kemarau- Penggunaan bahan organik untuk mempertingkatkan daya pegangan nutrien dan air.
Taburan:Di seluruh Semenanjung Malaysia terutama di negeri Johor, Negeri Sembilan, Pahang dan Terengganu.


SIRI MUNCHONG
Klasifikasi Tanah:
USDA Soil Taxonomy:Typic Hapludox, very fine, kaolinitic, isohyperthermic.
FAO / UNESCO Legend: Haplic Acrisol.
Sifat-sifat utama tanah: Coklat pekat (7.5YR 5/6, 5/8) ke kuning merah (7.5YR 6/6, 6/8); lempung berat; berstruktur blok subsegi; saiz halus, gred lemah ke sederhana; sangat peroi; dalam; sangat salir; terdapat di terain beralun hingga curam; keupayaan pertukaran kation < 5 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis oksik.
Halangan tanah:
Kecerunan: Kecil hingga sangat serius.
Ketidakseimbangan nutrien: Sederhana

Kumpulan 2
Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:Terain beralun: 2nt(G); Terain berombak : 2Gnt; Terain berbukit: 3G(nt); Terain curam : 5G.
Kesesuaian tanaman:Kelapa sawit, koko, getah, kelapa, buah-buahan dan tanaman jangka pendek.
Pengurusan:- Pembinaan teres yang sesuai dan penanaman tanaman penutup bumi untuk kawalan hakisan tanah.- Pembajaan yang sempurna.- Pemuliharaan kelembapan dengan sungkupan.- Pengairan terutamanya dalam musim kemarau- Penggunaan bahan organik untuk mempertingkatkan daya pegangan nutrien dan air.
Taburan:Di seluruh Semenanjung Malaysia.


SIRI MUSANG
Klasifikasi Tanah:
USDA Soil Taxonomy:Typic Paleudult, clayey, mixed, isohyperthermic.
FAO / UNESCO Legend: Haplic Acrisol.
Sifat-sifat utama tanah:
Kuning coklat (10YR 6/6, 6/8) ke coklat kuning (10YR 5/4, 5/6, 5/8); lempung berlodak; berstruktur blok subsegi ke bersegi, saiz sedang hingga kasar, gred sederhana; peroi ke agak teguk; dalam; salir; terdapat di terain berombak hingga curm; keupayaan pertukaran kation 5-10 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis argilik.
Halangan tanah:
Kecerunan: Sederhana hingga sangat serius.
Ketidakseimbangan nutrien: Sederhana

Kumpulan 2
Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:Terain Terain berombak : 2Gn; Terain Berbukit: 3G(n); Terain Curam: 5G
Kesesuaian tanaman:Kelapa sawit, koko, getah, kelapa, buah-buahan dan tanaman jangka pendek.
Pengurusan:- Pembinaan teres yang sesuai dan penanaman tanaman penutup bumi untuk kawalan hakisan tanah.- Pembajaan yang sempurna.- Pemuliharaan kelembapan dengan sungkupan.- Pengairan terutamanya dalam musim kemarau- Penggunaan bahan organik untuk mempertingkatkan daya pegangan nutrien dan air.


SIRI NAMI
Klasifikasi Tanah:
USDA Soil Taxonomy:Typic Hapludox, fine loamy over fragmental, mixed, isohyperthermic.
FAO / UNESCO Legend: Haplic Acrisol.
Sifat-sifat utama tanah:
Kuning coklat (10YR 6/6, 6/8) ke coklat kuning (10YR 5/4, 5/6, 5/8); lom lempung berpasir halus; berstruktur blok subsegi; saiz halus hingga sedag, gred lemah; peroi; sederhana dalam; batu pasir antara 50 dan 100 sm; salir; terdapat di terain berombak hingga curam; keupayaan pertukaran kation < 5 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis argilik.
Halangan tanah:

Kumpulan 2
Kecerunan: Sederhana hingga sangat serius.
Saliran: Serius
Ketidakseimbangan nutrien: Sederhana
Tekstur dan struktur: Sederhana.
Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:Terain berombak : 2cGnr; Terain berbukit: 3G(cnr); Terain buram: 5G
Kesesuaian tanaman:Kelapa sawit, koko, getah, kelapa, buah-buahan dan tanaman jangka pendek.
Pengurusan:- Pembinaan teres yang sesuai dan penanaman tanaman penutup bumi untuk kawalan hakisan tanah.- Pembajaan yang sempurna.- Pemuliharaan kelembapan dengan sungkupan.- Pengairan terutamanya dalam musim kemarau- Penggunaan bahan organik untuk mempertingkatkan daya pegangan nutrien dan air.
Taburan:Di Semenanjung Malaysia terutama di Negeri Kedah.


SIRI PADANG BESAR
Klasifikasi Tanah:
USDA Soil Taxonomy:Typic Hapludult, clayey-skeletal, mixed, isohyperthermic.
FAO / UNESCO Legend: Plinthic Acrisol, Skeletic phase
Sifat-sifat utama tanah:
Kuning coklat (10YR 6/6, 6/8) ke coklat kuning (10YR 5/4, 5/6, 5/8); lempung berpasir halus; berstruktur blok subsegi, saiz sedang, gred sederhana; agak teguh ke teguh; cetek; lapisan yang mengandungi serpihan syal berlaterit antara 0 dan 10 sm; salir; terdapat di terain berombak hingga curam, keupayaan pertukaran kation 5-10 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis argilik.
Halangan tanah:

Kumpulan 2
Kecerunan: Sederhana hingga sangat serius.
Kedalaman ke lapisan padat: Serius
Ketidakseimbangan nutrien: Sederhana
Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:Terain berombak : 3c(Gnr); Terain berbukit : 4cG(nr); Terain curam : 5G(c)
Kesesuaian tanaman:Getah, buah-buahan dan agroperhutanan.
Pengurusan:- Pembinaan teres yang sesuai dan penanaman tanaman penutup bumi untuk kawalan hakisan tanah.- Pembajaan yang sempurna.- Pemuliharaan kelembapan dengan sungkupan.- Pengairan terutamanya dalam musim kemarau- Penggunaan bahan organik untuk mempertingkatkan daya pegangan nutrien dan air.
Taburan:Kedah, Negeri Sembilan, Johor dan Pahang.


SIRI POHOI
Klasifikasi Tanah:
USDA Soil Taxonomy:Typic Kandiudult, clayey, kaolinitic, isohyperthermic.
FAO / UNESCO Legend: Haplic Acrisol.
Sifat-sifat utama tanah:
Coklat kuning muda (2.5Y 6/4); lempung berpasir halus; berstruktur blok subsegi; saiz sedang hingga kasar, gred sederhana; peroi hingga agak teguh; sederhana dalam; sederhana salir; terdapat di terain berombak ke curam; keupayaan pertukaran kation 5-10 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis kandik.
Halangan tanah:
Kecerunan: Sederhana hingga sangat serius.
Kedalaman ke lapisan padat: Sederhana
Ketidakseimbangan nutrien: Sederhana.

Kumpulan 2
Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:Terain berombak : 2cGn(d); Terain berbukit : 3G(cn); Terain curam : 5G.
Kesesuaian tanaman:Kelapa sawit, koko, getah, kelapa, buah-buahan.
Pengurusan:- Pembinaan teres yang sesuai dan penanaman tanaman penutup bumi untuk kawalan hakisan tanah.- Pembajaan yang sempurna.- Pemuliharaan kelembapan dengan sungkupan.- Pengairan terutamanya dalam musim kemarau- Penggunaan bahan organik untuk mempertingkatkan daya pegangan nutrien dan air.
Taburan:Johor, Perak dan Pahang.


SIRI PRANG
Klasifikasi Tanah:
USDA Soil Taxonomy:Typic Hapludox, very fine, kaolinitic, isohyperthermic.
FAO / UNESCO Legend: Rhodic Ferralsol.
Sifat-sifat utama tanah:
Merah kuning (5YR 4/6, 5/6, 5/8) hingga merah (2.5YR 4/6, 4/8, 5/6, 5/8); lempung berat; berstruktur blok subsegi; saiz halus, gred lemah; sangat peroi; dalam; sangat salir; terdapat di terain berombak ke curam; keupayaan pertukaran kation < 5 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis oksik.
Halangan tanah:
Kecerunan: Kecil hingga sangat serius.
Saliran: Serius
Ketidakseimbangan nutrien: Sederhana.

Kumpulan 2
Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:Terain beralun: 3D(nt); Terain berombak : 3D(Gnt); Terain berbukit : 4DG(nt); Terain curam : 5G(D)
Kesesuaian tanaman:Kelapa sawit, koko, getah, kelapa, buah-buahan dan tanaman jangka pendek.
Pengurusan:- Pembinaan teres yang sesuai dan penanaman tanaman penutup bumi untuk kawalan hakisan tanah.- Pembajaan yang sempurna.- Pemuliharaan kelembapan dengan sungkupan.- Pengairan terutamanya dalam musim kemarau- Penggunaan bahan organik untuk mempertingkatkan daya pegangan nutrien dan air.
Taburan:Di seluruh Semenanjung Malaysia kecuali Negeri Perlis dan Pulau Pinang.


SIRI SERDANG
Klasifikasi Tanah:
USDA Soil Taxonomy:Typic Paleudult, fine loamy, kaolinitic, isohyperthermic.
FAO / UNESCO Legend: Haplic Acrisol.
Sifat-sifat utama tanah:
Coklat kuning (10YR 5/4, 5/6, 5/8) ke coklat pekat (7.5YR 4/6, 5/6, 5/8); lom lempung berpasir halus; berstruktur blok subsegi; saiz halus hingga sedang, gred lemah; peroi; dalam; salir; terdapat di terain berombak ke curam; keupayaan pertukaran kation < 5 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis argilik.
Halangan tanah:
Kecerunan: Kecil hingga sangat serius.
Tekstur dan struktur: Sederhana.
Ketidakseimbangan nutrien: Sederhana.

Kumpulan 2
Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:Terain beralun: 2nt(G); Terain berombak : 2Gnt; Terain berbukit : 3G(nt); Terain curam : 5G
Kesesuaian tanaman:Kelapa sawit, koko, getah, kelapa, buah-buahan dan tanaman jangka pendek.
Pengurusan:- Pembinaan teres yang sesuai dan penanaman tanaman penutup bumi untuk kawalan hakisan tanah.- Pembajaan yang sempurna.- Pemuliharaan kelembapan dengan sungkupan.- Pengairan terutamanya dalam musim kemarau- Penggunaan bahan organik untuk mempertingkatkan daya pegangan nutrien dan air.
Taburan:Di seluruh Semenanjung Malaysia.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan