Ahad, 13 Februari 2011

KEMAHIRAN MENGINGAT

PENGENALAN

Ingatan merupakan satu proses mental yang menyimpan perkara-perkara yang telah dipelajari & kemudian mengeluarkannya kembaIi sebagai tindak balas dalam situasi yang diperlukan - jawab peperiksaan


PUNCA-PUNCA GAGAL MENGINGAT

vPelajar tidak mempunyai nota yang sistematik dan kurang menarik

vTidak memberi perhatian kepada pengajaran guru

vTidak minat mata pelajaran tertentu walaupun ianya penting

vTidak mempunyai persediaan mental — ada gangguan yang menyebabkan beralih tumpuan

vMemahami sedikit sahaja apa yang diajar oleh guru

vBertangguh untuk bertanya apabila kurang faham

v Sikap bertangguh ini akan bertambah dan menjadi beban kepada tajuk-tajuk yang akan datang


KAEDAH-KAEDAH MENGINGAT

1. MINAT

v Sesuatu mata pelajaran yang diminati akan lebih mudah diingati

v Tanpa minat dan kegemaran, kemahuan perlu dipertingkatkan supaya matlamat yang dicita-citakan akan tercapai.

2. TUMPUAN

v Sesuatu subjek atau perkara yang diberi tumpuan akan mudah diingati

v Kemahuan akan meningkatkan tumpuan

v Kemahuan boleh dibina melalui dorongan dalaman diri atau memotivasikan diri sendiri.

3. BUAT DAN GUNA NOTA DENGAN BAlK

  • RECOPY (Salin Semula)
  • REWORK ALL MODEL 5 x (Buat semula cepat 5x)
  • RECITE OUT LOUD REPETEDLY (Lafaz kuat berulang kali)
  • RECHECK (Semak semula)
SSUMARIZE (Ringkaskan nota penting)

T --- TEST YOUR SELF (Uji diri anda)

UUSE (Gunakan)

V --- VISUAUZE (Bayangkan selalu)

PERANCANGAN MASA BELAJAR

# Agihkan masa yang cukup untuk tidur.

# Susun mengikut keutamaan.

# Luangkan masa untuk berbincang.

# Sediakan masa ulangkaji selepas waktu sekolah. Jangan bertangguh.

# Jadualkan masa 1 jam untuk belajar.

# Pilih tempat yang selesa.

# Tentukan mata pelajaran untuk belajar.

# Ikutilah jadual anda berterusan.


5. MENGINGAT TARIKH DAN PERISTIWA

* Senaraikan tarikh/tahun mengikut urutan & nyatakan penstiwa yang berlaku di atas sekeping kad (5-10 tarikh/tahun)

* Dibelakang kad tuliskan tarikh/tahun-buat ulangkaji & tuliskan kembali peristiwa untuk setiap tarikh/tahun


6. TEKNIK ULANGAN

* Kaedah untuk mengingat secara semulajadi

* Perlu dilakukan secara berturutan mengikut tajuk & berulang kali

* Tuliskan apa yang cuba dingati

RISIKO-jemu, bosan

Cara terbaik-ulang sesuatu 3 kali dan rehat 1-3 minit


7. KAEDAH KATA KUNCI – BENTUK PERKATAAN

TASIK HURON

TASIK ONTARIO

TASIK MICHICHIGAN à HOMES

TASIK ERIE

TASIK SUPERIOR


8. KAEDAH KATA KUNCI – BENTUK AYAT

MERAH M MAMAT

JINGGA J JUMPA

KUNING K KAMAL

HIJAU H HANYA

BIRU B BAWA

INDIGO I IKAN

UNGGU U UMPAN9. TEKNIK PECAHAN

Pecahkan maklumat kepada bahagian atau unit-unit kecil . Cara ini memudahkan kita mengingat. Digunakan untuk mengingat nombor atau formula

-Contoh: Nombor telefon

605-6552330 --à 605 655 2330

Tiada ulasan:

Catat Ulasan