Sabtu, 12 Februari 2011

KEMAHIRAN BELAJAR DALAM KUMPULAN / STUDY GROUP

FAEDAH BELAJAR DALAM KUMPULAN

1. Mudah faham

2. Seronok dan tidak bosan

3. Perkongsian bijak

4. Persaingan sihat

5 Aktif dan kreatif

6 Jimat masa dan tenaga

7. Saya bagus anda pun bagus


KUMPULAN IDEAL

 • AhIi yang berdisiplin dan bercita-cita tinggi
 • Berbagai mata pelajaran
 • Aktif dan bertanggungjawab
 • Rakan yang sesuai dan kelas yang sama
 • Tiga - lima orang
 • Serius dalam perbincangan dan tidak Iari dari topic
 • Sanggup bertanya dan mengakui kelebihan orang lain
 • Saling mendorong
 • Mempunyai ketua dan pencatat
 • Menetapkan matlamat / objektif / masa
 • Ketua kumpulan seorang setiausaha / Pencatat


PRASYARAT STUDY GROUP

1. Saiz kumpulan - 3 hingga 5 orang

2. Penyediaan topik perbincangan

3. Perbincangan tajuk

4. Penentuan masa, tempat dan tarikh

5. Tempoh masa perbincangan

6. Muafakat membawa berkat

7. Mengekalkan hubungan akrab

8. Dorongan yang tinggi


KITA AKAN INGAT SEBANYAK......

10% daripada apa yang kita baca.

20% daripada apa yang kita dengar.

35% daripada apa yang kita lihat.

50% daripada apa yang kita lihat & dengar.

70% daripada apa yang kita bincangkan.

80% daripada apa yang kita lakukan.

95% daripada apa yang kita ajar/beritahu orang lain.


TEKNIK BELAJAR DALAM KUMPULAN

1. Teknik kumpulan Bulatan

Pelajar menjalankan aktiviti (beberapa orang duduk dalam bulatan)

Bina bulatan satu di dalam bulatan kedua

AhIi bulatan pertama diberi kata kunci

Orang pertama dalam bulatan menyebut kata kunci

Orang kedua menyebut kata kuncinya dan kata kunci orang pertama

Lakukan aktiviti sama sehingga orang terakhir

Seorang jaga masa

AhIi bulatan sebelah dalam, lakukan aktiviti seperti

yang dilakukan oleh ahli bulatan pertama (masa

ditentukan)

OIah kata kunci dalam bentuk yang gramatis

Sediakan nota dan kata kunci

Salin nota dalam kertas putih yang besar dan pamerkan

Beri Ujian & semak ujian di kalangan ahli kumpulan


2. Taknik Bacaan

Membaca, mengolah kata kunci dalam bentuk ayat yang ringkas, lengkap, gramatis, padat dan bermakna.

Baca berulang untuk kefahaman dan ingatan

Tulis ayat-ayat yang mengandungi kata kunci

tanpa merujuk kepada nota

Jika dapat membentang tanpa melihat nota bermakna telah mencapai penguasaan.


3. Teknik Perbincangan Kumpulan

Bina Kumpulan, guna buku teks / sumber lain

Pilih tajuk dan Ketua kumpulan

Guna kertas untuk mencatat

Ketua arah ahIi baca buku teks/ sumber untuk

mendapatkan bahan ( baca berperingkat­ peringkat)

Pencatat , mencatat kata kunci setelah dikenalpasti

Baca bahan keseluruhan dan fakta sokongan

Susun kata kunci dalam bentuk nota ringkas,

mudah , padat , bermakna, tepat, kemas dan menarik.

Bincang untuk kemaskan lagi dengan menggunakan ayat yang gramatis

Baca nota itu berulang-ulang secara perseorangan

JaIani ujian. Ahli kumpulan semak jawapan ujian.


4. Teknik mendengar dan mencatat

Bersedia mendengar bahan lisan, Buat catatan

kata kunci dan fakta sokongan dalam kertas

latihan

Fasilitator membentang bahan

Ahli di bawah 10 orang

Selaras catatan yang dibuat oleh ahli kumpulan

Bincang dan susun kata kunci yang diselaraskan

dalam bentuk nota yang kemas, mudah,

bermakna dan tepat (buat di kertas)

Salin nota dalam kertas putih

Latihan membaca nota berulang-ulang

Bincang kekuatan dan kelemahan teknik

Pilih pasangan dalam kumpulan

Buat ujian secara berpasangan

Periksa ujian oleh kumpulan


5. Teknlk Pengajaran Sebaya

Konsep: bantu kawan dan mahir diri

Ahli yang mahir bertindak sebagai pengajar

kepada rakan lain.

Mengajar sehingga rakan dapat menguasai tajuk

perbincangan dengan baik


MAKNA KUMPULAN

K = Kerjasama diperlukan

U = Untuk semua ahli

M = Mesra menjadi faktor penting

P = Prihatin kepada setiap ahli

U = Ulangkaji terlebih dahulu

L = Laksanakan sebaik mungkin

A = Anggapan antara ahli mestilah positif

N = Natijah cemerlang diperolehi

2 ulasan:

 1. SMK Kuala Nerang? Owh, saya pernah ke sini. Run program motivasi...

  BalasPadam