Khamis, 13 Januari 2011

KONSEP GURU CEMERLANG

* Guru Cemerlang ditakrifkan sebagai seorang guru istimewa, dedikasi dan bermotivasi, yang mempunyai kemahiran dan kepakaran yang tinggi datam bidang tugasnya, hasil daripada himpunan petbagai pengetahuan dan pengalaman yang luas dan berterusan pada sepanjang tempoh perkhidmatannya.

* Guru Cemerlang mempunyai kuatiti peribadi dan kepimpinan yang boleh diteladani serta sentiasa mempunyai mutu kerja yang cemerlang.

* Sentiasa berterusan, Guru Cemerlang berusaha membentuk akhlak mulia dan membuktikan peningkatan prestasi akademik serta kokurikuium murid / pelajarnya.

* Kepakaran dan kecemerlangan itu dikenal pasti menerusi penilaian dalam aspek berikut:

KECEMERLANGAN PERIBADI

KECEMERLANGAN PENGETAHUAN

KEMAHIRAN KECEMERLANGAN KERJA

KECEMERLANGAN KOMUNIKASI

KECEMERLANGAN POTENSI

Tiada ulasan:

Catat Ulasan